Środki z UE

W ramach ogólnopolskich i regionalnych konkursów można pozyskać bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej.

Decyzją komisji europejskiej bezzwrotne dotacje będą przyznawane w większości na projekty innowacyjne.

Korzystając z pomocy specjalistów można ustalić czy w Państwa firmie istnieje możliwość wdrożenia innowacji, np. produktu, logistyki czy technologii. 

Składając bezpłatny wniosek na naszej stronie skontaktuje się z Państwem nasz doradca w celu przeprowadzenia krótkiej ankiety na temat Państwa przedsiębiorstwa. Następnie specjalista w temacie dotacji w danym województwie przedstawi możliwość pozyskania dotacji.

Wniosek online