Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa. Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy na terenie różnych województw.

Firmy dotknięte pandemią koronawirusa mogą starać się o uzyskanie pożyczki płynnościowej. Taka pożyczka jest nieoprocentowana a jej spłatę można rozłożyć na okres do 6 lat.
 
Informacje:
– do 300 000 zł
– dotacja zwrotna
– oprocentowanie 0%
– okres spłaty do 6 lat
– karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
– wakacje kredytowe: wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku)
– brak prowizji i opłat
– nie wymagany wkład własny

Przeznaczenie:
Wydatki bieżące, obrotowe, inwestycyjne:
– wynagrodzenia pracowników oraz podwykonawców
– spłata zobowiązań handlowych, koszty użytkowania infrastruktury
– zatowarowanie, półprodukty
– raty leasingowe, paliwo