Pożyczka na rozwój działalności

Pożyczka na rozwój działalności gospodarczej finansowana ze środków z Unii Europesjkiej.
 
Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
 
Informacje:
– do 4mln zł
– oprocentowanie- od 0,39%
– dotacja zwrotna
– wkład własny- 20%
– okres spłaty- 10 lat
 
Przeznaczenie:
– zakup nieruchomości
– zakup maszyn, urządzeń, środków transportu
– zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
– budowa, rozbudowa, remont i modernizacja budynków, budowli usługowych i handlowych,
 
Zainteresowane firmy prosimy o złożenie bezpłatnego wniosku
Po takim zgłoszeniu dokonamy darmowych analiz i przedstawimy możliwości pozyskania dotacji.
 
Zapraszamy