Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny możliwy również dla osób zarabiających za granicą.

Pracując za granicą marzysz o własnym domu czy mieszkaniu w Polsce?

Gdy zgromadzone środki nie są wystarczające potrzebne jest wsparcie finansowe w postaci kredytu.
Osoby pracujące poza granicami Polski mogą ubiegać się o kredyt jednie gdy nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu hipotecznego znajduje się na terenie Polski.

Spłacanie kredytu w innej walucie niż złotówki może stanowić problem jednak na rynku nadal znajdują się instytucje, które dają możliwość spłaty kredytu w walucie obcej.

Dla osób posiadających dochód zagraniczny jest możliwość zaciągnięcia kredytu wraz z współkredytobiorcą zarabiającym w złotówkach. Rekomendacja KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) mówi o tym, że bank może udzielić finansowania w złotówkach w przypadku gdy współkredytobiorca jest osobą zarabiającą w złotówkach.

Banki indywidualnie ustalają potrzebną dokumentację dlatego pracując za granicą możesz zostać proszony o następujące dokumenty:
*dowód osobisty,
*wyciąg z rachunku bankowego,
*stałe źródło zatrudnienia,
*dokumentację w języku polskim,
*nieruchomość na terenie Polski