Kredyt hipoteczny – czy jest możliwy bez wkładu własnego?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?!

Wielu z naszych klientów pyta czy może kupić mieszkanie bez wkładu własnego?!

Jest to możliwe, ponieważ wkład własny nie musi być wyrażony w gotówce. Istnieją alternatywne formy wkładu własnego.

Co zamiast gotówki może być wkładem własnym?

Istnieją na rynku finansowym Banki, które akceptują inna formę wkładu własnego, w przypadku gdy kredytobiorca nie posiada gotówki. Są to np.:

🏠 zabezpieczenie na innej nieruchomości,
🏠 środki z konta emerytalnego,
🏠 ponowne oszacowanie wartości kupowanej nieruchomości

Obecnie aby uzyskać kredyt hipoteczny wymagany jest 10% lub 20% wkład własny. Brak gotówki nie koniecznie musi oznaczać rezygnację z marzenia o własnym kącie.

Warto skorzystać z usług doradcy finansowego, który sprawdzi oferty banków i ich regulaminy udzielania kredytu po to aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w odpowiednim Banku honorującym zabezpieczenie kredytu inne niż gotówka.

Nieruchomość jako wkład własny

Bank może wyrazić zgodę na aby inna nieruchomość stanowiła wkład własny kredytu. Może to być mieszkanie, działka czy inna nieruchomość, która zabezpieczy 10% lub 20% wkładu własnego wymaganego przez Bank. W tej sytuacji należy pamiętać, że kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości.

Środki z konta emerytalnego

Kolejnym rozwiązaniem na zastąpienie gotówki jako wkładu własnego są środki jakie znajdują się na rachunkach emerytalnych IKE i IKZE.

Bank zabezpiecza środki do wysokości wymaganego wkładu własnego, bez potrzeby wypłaty funduszy i nie trzeba się obawiać o utratę zabezpieczenia emerytalnego.