Leasing zwrotny

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest szczególną formą leasingową, która przybiera formę zarówno operacyjną, jak i finansową. Jest to wyjątkowe rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, który w swoim majątku posiada środki trwałe takie jak samochód osobowy, ciężarowy czy maszyny.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego? Samochód osobowy, samochód ciężarowy, inne pojazdy, maszyny.

Zasada jest prosta – przedsiębiorca sprzedaje firmie leasingującej przedmiot, którego jest właścicielem i nadal może z niego korzystać.

Firma leasingowa staje się właścicielem przedmiotu leasingu a przedsiębiorca otrzymuje gotówkę na inwestycje lub inne potrzeby jednocześnie dalej użytkując przedmiot leasingu.

Taka forma finansowania pozwala na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Po spłaceniu wszystkich rat leasingu przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu lub ponownie starać się o uzyskanie leasingu zwrotnego.

LEASING ZWROTNY 1